Studia Albania

znalezionych: 15
Rr. Aleksander Moisiu nr.76
Tirane
Tel: +355 (4) 365188
Rr."Vaso Pasha", nr. 20
Tirane
Tel: + 355 (4) 223922 / + 355 (4) 237236
Rruga "Komuna e Parisit", Prane Kopshtit Botanik
Tirana
Tel: +355 04 273056-57-58
Rr. "Currilave"
Durrës
Tel: +355 5 238217
Elbasan
Tel: +355 (545) 2782
Lagja 18 Shtatori
Gjirokastra
Tel: +355 (84) 63776
Rr. Avdi KAZANI 1
Tirane
Tel: +355 4 26 72 00
Kodër Kamëz
Tirane
Tel: +355 (4) 200874
Rruga e Barikadave vila 57, (Ish befotrofi)
Tirane
Përgjatë autorstradës Tirane -Durrës, kilometri 5
Tirane
Tel: +355 (4) 8202986
Rr. "Sami Frasheri", nr.41
Tirane
Tel: +355 (4) 240 706
Sheshi “Nene Tereza” 4
Tirane
Tel: +355 4 227996
Prane Universitit Bujqësor in Kamëz
Tirane
Tel: +355 (4) 235 930
Rruga e Durrësit
Tirane
tel: +355 4 273290
Polityka Prywatności